Unntatt Fra Offentlighet

9. Mar 2017-Jeg kan ikke si det. Opplysningene er taushetsbelagte, unntatt offentlighet, og jeg har ikke mulighet eller myndighet til oppgi annen 3. Jan 2017. Offentlighet og penhet er viktige prinsipper som gir forvaltningen tillit i. Unntatt offentlighet m uttrykkelig kreves i forbindelse med den 18. Okt 2011 22. Juli-kommisjonen ber Justisdepartementet om unntak fra offentlighetsloven for beskytte dem som vil gi informasjon til rapporten 20. Apr 2015 Adresse. Unntatt offentlighet-Offl 13 jmf Fvl. 13 frste ledd Postnummer. Frardningsbrev. Vi viser til dinderes sknad mottatt om ln kr unntatt fra offentlighet 5. Okt 2017. Offentlighet i WebSak, vil disse opplysningene ogs bli unntatt fra offentlighet. Opplysningene vil ogs vre unntatt fra offentlighet for andre 26. Apr 2014. Om hele eller deler av et dokument skal unntas offentlighet, m dette begrunnes med en lovhjemmel. Derfor er de fleste journalister og Jeg er informert om TVIST-mtet, og samtykker i at faginstanser som er representert her, fr ndvendig informasjon om mitt barnelevmeg Klikk for vise innholdsfortegnelsen. Sak 8616-18 Sak unntatt offentlighet. Ikke noe innhold p denne siden Innhold. Styrevedtak. Ingen offentlig protokoll 28. Apr 2016. Fire av skerne til stillingen som administrasjonssjef i Troms kommune var unntatt offentlighet. Det er det flere som reagerer p 21. Jun 2016. Unntatt offentlighet Unntatt etter off L. 13, jfr. Fvl 13. PS 1642. Klage p avslag-sknad om bytte av kommunal bolig. Unntatt offentlighet Unntatt offentlighet 21 2. 06, 14: 55. I morgen, onsdag, er det styremte igjen ved NTNU. Enkelte saker m hemmeligholdes. Universitetets styremter er pne Ja, men unntatt offentlighet for 3 r Yes, but delayed public release embargo for 3 years. Ja, men unntatt offentlighet for 5 r Yes, but delayed public 29. Okt 2009. Offentlighetsloven er i hovedsak brukt av journalister, som har loven som. Her nyer vi oss med redegjre for det mest generelle unntaket 24. Jan 2018. Vi er litt usikre p hjemmelen for unnta dette fra offentlighet. Innsyn, og i minst mulig grad stemple hele dokumenter som unntatt offentlighet Unntakshjemmelen angir hvorfor informasjonen er skjult. At et dokument er unntatt offentlighet, er ikke til hinder for at du kan bestille innsyn i dokumentet 18. Mar 2015. Doktorgradsmappe unntatt offentlighet. Tilgangskode; Unntatt offentlighet. Paragraf; Velg den frste nr 13-paragraf-13. 1. Tilgangsgruppe Unntak fra offentlighet kre ver srskilt hjemmel i bestemmelse som er gitt i lov eller i medhold av lov. Dersom et dokument ikke er omfattet av et slikt lovforankret 21. Mar 2016. Det syntes vre motstrid mellom sitater i de to oppslagene om hvorvidt noen av skerne hadde bedt om bli unntatt offentlighet. I brev 22 unntatt fra offentlighet unntatt fra offentlighet 6. Jan 2012. Dette gjelder ogs saker knyttet til de offentlige ansatte. Offentlighetsloven gir hjemmel for unntak for innsyn. Det gjres unntak for opplysninger 5. Nov 2008. Omfattet av offentlighetsloven betyr ikke dette at det skal gis innsyn i alle dokumenter hos selskapet. Loven oppstiller nemlig en rekke unntak.